Polityka Cookies

Wydawcą serwisu internetowego www.przyjaznaslodycz.pl są Zakłady Tłuszczowe „KRUSZWICA” S.A., z siedzibą w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, ul. Niepodległości 42.

  1. Wszystkie dane o Użytkownikach uzyskane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa w przedmiocie ochrony danych osobowych.
  2. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych Użytkownika przed zniszczeniem, ujawnieniem lub nieuprawnioną modyfikacją ze strony osób trzecich stosownie do treści ust. 1 powyżej, w trybie procedur i regulacji obowiązujących u Administratora.
  3. Administrator jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w Serwisie. Administrator nie będzie tych informacji sprzedawać, wydzierżawiać ani udostępniać osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
  4. Użytkownicy korzystający z Serwisu pozostają anonimowi do czasu zalogowania. Informacje zawarte w logach systemowych są wykorzystywane przez Administratora zgodnie z informacją udzielaną przy zalogowaniu i zgodnie z zakresem zgody Użytkownika na korzystanie z tych informacji udzielanej przy zalogowaniu.
  5. Administrator nie używa plików typu cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Administrator może używać plików typu cookies do rozpoznania Użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają Serwis oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
Partnerzy Przyjaznej Słodyczy
Ogólnopolski program, który znasz z
wppiekarniacukiernictwo-i-piekarstwobake-and-sweer
akademia-mistrzaprzeglad-piekarski-i-cukierniczyupicg
mistrz-branzyakademia-mistrzaupicg
oliviajoyviva
shapezwierciadloparty